Haali Media Splitter 51.49.0.0

Haali Media Splitter 51.49.0.0

Haali Media Splitter – 1,3MB – Freeware –
ra khỏi 39 phiếu
4 Stars User Rating
Haali Matroska Splitter là một splitter DirectShow mới, dựa trên thư viện C của Haali (cùng một thư viện được sử dụng trong Betaplayer, cầu thủ đầu tiên cho PocketPC với hỗ trợ Matroska) cho mkv (Matroska), .mp4,.ogg/.ogm và .avi xử lý.

Tổng quan

Haali Media Splitter là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Haali Media Splitter.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.466 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Haali Media Splitter là 51.49.0.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Haali Media Splitter đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Người sử dụng của Haali Media Splitter đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Haali Media Splitter!

Cài đặt

người sử dụng 5.466 UpdateStar có Haali Media Splitter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản